akordai.org - get guitar chords, learn to play!
Sign In
lt   en

Tamošiaus Bekepurio piršlybos  
Kernagis, Vytautas

Chords / Tabs

 • Ave. Rating
 • 3 vote(s)
 • Sent By
 • AkordaiBot
 • 2006-09-15 11:16:17
 • Collection
 • Add
From: Blackbird <blackbird1968(a)gmail.com> (VU MIF)
To: gerb(a)bamba.lt
WWW.AKORDAI.ORG

Tamošiaus Bekepurio piršlybos
		Vytautas Kernagis
		iš albumo „Kabaretas tarp girnų 1979-1994“
		ž. Kazio Binkio (iš eiliuotų feljetonų rinkinio „Tamošius
		Bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos“, 1928 m.)

 C       Dm
Rudenį visi į poras:
 G            C
Petras glaustos prie Barboros
 C        Dm
Romas sukas apie Oną
 G      C
Marjona myli Joną
     Am      D
Duok tu jai nors milijoną
   G       E
Neperleis ji niekam Jono
     Am     D
Čia ir Pranas su Maryte 
     G     E
Ruošias vestuves daryti
    Am      D
Ir, be to, Morkienės Kastę
    G
Mano Gintaučiokas vesti

     C      Dm
Žodžiu, šitokios naujienos
 G        C
Rudenį trumpėja dienos
    C      Dm
Bet ilgesnės daros naktys
    G     C
Ir mergiotėm ima sektis
    Am      D
Tas pažiūri, tas paklausia
    Am      D
O nuo to saldainių gausi
   Am       D
Pakalbėk tiktai gražiuoju
 G         E
Žiūri - jau ir atvažiuoja
     Am     D
Tuoj ir lenda prie mamytės
    G      E
Tam Marytės, tam Onytės
   Am       D
Dukterų turėk nors šimtą
    G      G
Regis, tuoj visas išimtų
A7     D
O, Maryte, o, Onyte
A7     D
O, Kastyte, o, Rūtyte!
G      E
 O!...
A7     D

E      -

(grojam barre:)
 Am       Gm
Rudenį šaltesnis oras
 Bb    Am  Dm
Visi buriasi į poras
 Am        Gm
Tik Tamošius Bekepuris
 Bb       Am  Dm
Sau poros lig šiol neturi

 Bb      C   F
Nors visi aplinkui juda
 Bb      C  F
Bet Tamošius lėto būdo
 Bb      C    F
Pats į lauką, pats į tvartą
 E7->E          Am
Pats sau kepa, pats sau verda
 D          G
Pats mazgoja sau puodynes

Žodžiu, trūksta gaspadinės...

(grįžtam prie nebebarre:)
 Am      -
Dėdės galva - ne burokas
-      -
 Dėdė pakalbėti moka
 Dm       E
 Am		-
E (šitą trumpai - brūkšt:))
 Am       -
Tu, Tamošiau, - tikras laužas
-      -
 Ko tu su avim tom gniaužais?
Dm       E
Am       -
E
Am      -
Argi čia tau vyro darbas
-          -
 Vilnas kirpt, mazgoti tarbas
 Dm
Prižiūrėt ir lesint vištą
       E
Kad ji baloj kad ji baloj,
           Am    -
Kad ji baloj kur perplyštų!..

 Am       -
Ko žiopsai taip nusiminęs?
-         -
 Matau - reikia gaspadinės
 Dm
Šiaip tu vyras kaip ridikas
        E
Šiaip tu vyras kaip ridikas
          Am
Taip kalbėjo dėdė Mikas

F

 Bbm    -
Dėdė Mikas taip kalbėjo
-       -
 Ir kalbėjo ne ant vėjo
D#m       F
Op-a! Op-a!..
Bbm       -
F
 Bbm     -
Nes Tamošius viską girdi
-         -
 Žodžiai krinta jam į širdį
D#m
O širdis juk ne iš medžio
      F
Tik svarbu tik svarbu
      Bbm
Padaryti pradžią

F#  -   B   -
        O toliau
   Em
Eitų savaime
A        D
  Bet Tamošių ima baimė
G         C
  Gaspadinė - geras daiktas
B
  Bet piršlybos tos prakeiktos!
O, kad taip šitaip be piršlybų:
Atradai - ir rauk kaip grybą!

Em7

B
Lietuvoj tokia jau tvarka
Jeigu nori vesti mergą
 Em7
Tai prieš tai reik lošti kvailį
Nuvažiuot, šaipytis meiliai
  B
Kvailus išmislus kalbėti
Glamonėti mamą tėtį
 Em7
Kol išdrįs jie pažadėti
Kraičio vieną pupų rėti
    E       Am
Taip Tamošius sau galvojo
 D         G
Mintys ūžė jam galvoje
    E    Am
Vis tikėti nenorėjo
 B           Em
Ojoj! Kad ir jam eilė atėjo

 B
Štai bepiga Gintaučiokui
Jis gerai kalbėti moka
 Em7
Turi laikraščių ir knygų
Juokus krėsti jam bepiga
 B
Kas nustebins, Dieve mano
Mūsų Petrą arba Praną?
 Em7
Viską jie gerai išmano
Viską viską viską viską!
   E      Am
O Tamošius kaktą rauko
 D          G
Prakaitą nuo veido brauko
    E      Am
Tik vienam Tamošiui vargas
B         Em
 Sukinėtis apie mergas

 B
Dėdė Mikas neatstoja
Baras, rankomis mosuoja
Em7
  - Tu bijok nors Dievo, vaike -
Gaspadinės gvoltu reikia!
B
Ar geruoju, ar piktuoju
Kitą savaitę važiuojam!
Em7
  Dėdė Mikas suka ūsus
O Tamošiui miršta blusos

   E     Am
Kvapą užėmė gerklėje
 D       G
Teismo valanda atėjo
     E      Am
- Ak, dėduli, duok pakajų
B           Em
  Tai važiuosime, ar ką jau?
   B   -
Ojojojoj!..
Em7     -
B      -
Em7     -

    E        Am
Mūs Tamošius - vyras rimtas
 D          G
Jis nemėgsta žodžiais imtis
     E    Am
Baigia šneką nemalonią
B          C  B  Em
 Emė ruoštis į kelio - o - nę
   C  B  Em
Į kelio - o - nę
   C  B  Em
Į kelio - o - nę
 
 A7     D
Nooo!..
 A7     D
 G      E
 A7     D

G(no5)
   Į kelionę
Am7 
   Į kelionę
Gm*
   Į kelionę
Baug
   Į kelionę
 C           Dm
Vieškelis tik garsiai dunda
 G             C
Nei duobių čia, nei paskliundų
  C      Dm
Avižų pilnesnis rėtis
 G           C
Traukia daug greičiau vežėtis
    Am     D
Mūs Tamošius atsilošęs
    Am      D
Blizga pusgiliais kaliošais
   Am       D
O šaly kaip bokštas sėdi
   G      E
Pasipūtęs Mikas dėdė
   Am       D
Ei, keleivi, suk iš kelio
    G       E
Ei, rangyk greičiau kumelę
    Am      D
Na, ir ko taip išsižiojei?
    G         E
Juk matai - piršliai važiuoja
    Am      D
Ei, keleivi, ei, keleivi!
G     E
 Suk iš kelio!
Am  D    G     E
Ei-i, rangyk greičiau kumelę!
    Am D      G    E
Na ir ko,  na ir ko taip išsižiojai?
       Am   D     G    E
Cho cho - juk matai - piršliai važiuoja!
    Am      D
Ei, keleivi, suk iš kelio
    G       E
Ei, rangyk greičiau kumelę
    Am      D
Na, ir ko taip išsižiojei?
    G         E
Juk matai - piršliai važiuoja
    Am      D
Ei, keleivi, suk iš kelio
    G       E
Ei, rangyk greičiau kumelę
    Am -
Na, ir ko taip išsižiojai?
Juk matai - piršliai važiuoja-a!

G!

Akordų suvestinė:
Apskliaustas skaitmuo rodo, kad jei nenusilaušit pirštų, galit grot su juo :)

E7->E [x 7 9 7 9 7]->[x 7 9 9 9 7]
Bbm  [x 1 3 3 2 1] arba [6 8 8 6 6 6]
D#m  [x x(1)3 4 2] arba [x 6 8 8 7 6]
Em7  pianinas groja nepatogiai (neperstygavus originaliai
   neišsigroja), tad imam papr. Em: [0 x(2)4 5 3]
G(no5)[3 x x x 0 3]
Am7  [x 0 x(2)1 3]
Gm*  [x 1 x x 3 3]
Baug [x 2 x x 4 3]

--
The Beatles - Blackbird


Guitar Chords Used