akordai.org - get guitar chords, learn to play!
Sign In
lt   en

Kaip Kukutis protą atgavo  
Kernagis, Vytautas

Chords / Tabs

 • Ave. Rating
 • 2 vote(s)
 • Sent By
 • Soapwithbread
 • 2008-03-13 23:51:57
 • Collection
 • Add
From: Soapwithbread
www.akordai.org

Kaip Kukutis protą atgavo

Am       D D*
- Kai dirbau žemei dangų, |
o jūrai dugną dėjau,   | 
o jūrai dugną dėjau -   |
per Vokietijos gaisrą   |
su, su kryžiais jie atėjo,|-------groti paprastai braukiant per stygas 
ant kaklo pančius dėjo,  | 
ant kaklo pančius dėjo,  |
per Vokietijos gaisrą   | 
po Blinstrubiškės ąžuolu |
   Am
mane pakorė.       | 
             |
Am            |    |-------x--------|
O kai mane pakorė,    |    |-----x---x------|
D             |    |---x-------x---x|
tuoj atėjau į protą:   |-------|-D-----------D--| D - D akordo apatine styga
Am            |    |-Am----------Am-| Am-Am akordo apatine styga
atsižadėjau žemės,    |    |----------------|
D             |
dangaus ir Lietuvos,   |
Am      D7 D*    |
dangaus ir Lietuvos.   |
 
(toliau kaip 2 posmely)
Anoj pasaulio pusėj 
danguj man davė butą: 
po Blinstrubiškės ąžuolu 
du sieksniu pievos,
du sieksniu pievos. 

O ko daugiau man reikia: 
gavau du sieksniu pievos. 
Nei arti, nei akėti: 
ateina kartais karvė 
ir visa patręšia.
Am       D
Nei arti, nei akėti,-   |
Am       D      | 
o ko daugiau man reikia?  |------groti paprastai braukiant per stygas 
Am             |
O ko daugiau man reikia?  |

(toliau kaip 2 posm.)
Tveriu sau žemei dangų, 
ramus sau gulinėju 
po Blinstrubiškės ąžuolu - 
senelių prieglaudoj,
senelių prieglaudoj.
 
Am     D      
Anoj pasaulio pusėj     |    
Am     D        |
žuvis varau į vandenis   |
Am     D        |
ir suprantu, ko niekaip   |
Am     D        |---------kaip ir antrame posme
suprasti negaliu,      |
Am     D        | 
ir suprantu, ko niekaip   |
Am     D        |
suprasti negaliu.      |

Am            
Po Blinstubiškės ąžuolu   |
mane pakotė.        |
O kai mane pakorė,     |     Am
tuoj atėjau į protą     |     |-------0---------|
ir suprantu,        |     |-----1---1-------|
ko niekaip suprasti negaliu.|     |---2------2----2-|
Po Blinstubiškės ąžuolu   |---------|------------2----|
senelių prieglaudoj.    |     |-0---------------|
Po Blinstubiškės ąžuolu   |     |-----------------|
du siksnių pievos.     |
Po Blinstubiškės ąžuolu   |
mane pakotė. 

D*........xx0233

Tikiuosi patiks. Labai praverstų paklausyti prieš grojant. Būčiau labai dėkingas, jei
įvertintumėt:))        |