akordai.org - get guitar chords, learn to play!
Sign In
lt   en

Kukutis atsibunda savo paties laidotuvėse  
Kernagis, Vytautas

Chords / Tabs

 • Ave. Rating
 • 1 vote(s)
 • Sent By
 • Soapwithbread
 • 2008-08-05 05:49:12
 • Collection
 • Add
From: Soapwithbread
www.akordai.org

M.Martinaitis "Kukutis atsibunda savo paties laidotuvėse"

V. Kernagis

G*      A      D
|---3---3-| |---0---0-| |--2---2-| 
|---3---3-| |---2---2-| |--3---3-|
|-----0---| |---------| |----2---|
|-0-------| |-----2---| |-0------|
|---------| |-0-------| |--------|
|---------| |---------| |--------|

G*   G*   A     A
Pabudo rytą Kukutis ir mato: 
   D       D   G* G*
Jis pats guli šalia nebegyvas.
Troba atšalusi,o pro duris mato:
Ant snieguoto kalnelio šermenim skerdžia kiaulę.
Prie stalo moterys duonriekiu
Ieško kažko atverstuos plaučiuos.
Ir mato Kukutis pro langą: leidžiasi aeroplanas,
Pakyla išgąsdintos varnos.

Pro kita langa nosis prie stiklo priploję 
Žiuri buretų vaikai.
O pro virtuvės langa - po Niagaros kriokliu
Giminės verkia Kukučio.
Atsirėmę i mašinas
Ir labai ryškiai fotografuodamiesi.
Galvoja Kukutis: "Kaip gražiai viskas vyksta,
Kaip manęs gailisi, kaip gražiai apšneka!
Tikriausiai duos man kokią premija, 
Ranką paspaus arba pagirs visuotiniam narių susirinkime!"

Tikuosi patiks ;) vertinkit