akordai.org - get guitar chords, learn to play!
Sign In
lt   en

Margi sakalai  
Kernagis, Vytautas

Chords / Tabs

 • Ave. Rating
 • 10 vote(s)
 • Sent By
 • AkordaiBot
 • 2006-09-15 11:15:55
 • Collection
 • Add
From: never mind - dzigidzigi(a)centras.lt
To: gerb(a)bamba.lt
WWW.AKORDAI.COM

Margi sakalai
V.Kernagis
Albumas: "Akustinis"

Parinko ir atsiuntė: never mind (dzigidzigi(a)centras.lt)


 Em           C            Em           C
|----------0-----------------------0-----------------------0-----------------------0----------
---|
|-------0-----------------------1-----1-----------------0-----------------------1-----1-------
---|
|----0-----------0-----0-----0-----------0-----0-----0-----------0-----0-----0-----------0----
-0-|
|-------------------------------------------2-----------------------------------------------2-
---|
|-------------------0-----3-----------------------------------------0-----3-------------------
---|
|-0-----------0-----------------------------------0-----------0-------------------------------
---|
Lydėdami   gęstančią  žarą vėlai      į dangų   pakilo    margi
sakalai

 E            F            F#           H    
|----------0-----------------------1-----------------------2-----------------------2h4--------
-2-|
|-------0-----------------------1-----1-----------------2-----2-----------------4-------4-----
-4-|
|----0-----------0-----0-----2-----------2-----2-----3-----------3-----3-----4----------------
-4-|
|-------------------------------------------3-----------------------4-------------------------
-4-|
|-------------------0-----------------------------------------------------2-------------------
-2-|
|-0-----------0-----------1-----------------------2-------------------------------------------
-2-|
Paniekinę  žemės   vilingus sapnus     padangėje išskleidė    savo sparnus


     # Em        D  
Ir tarė margieji, negrįšim į žemę
   Em         D          
Kol josios kalnai ir pakalnės aptemę
  C         D 
Sapnai ir šešėliai padangėse mums
   F                H7 F    H7
Šviesiųjų į saulę kelių, kelių nebedrums, nebedrums

   Em         C
Mes skaisčiąją saulę dangum pasiviję
  Em        C 
Iš josios vainiko nuskinsim leliją
  Em         F
Ir miegančios žemės laukus ir uolynus
  F#         H  H7
Paversime žėrinčiais saulės gėlynais

     # Em         D
Ir tarė margieji, suplojo sparnais
  Em           D
Tolyn ir aukštyn, kolei kraujas užkais
  C         D
Svajotosios saulės ieškota liepsna
  F           H    F   H F   H H7 
Ir žemėj užgims pranašauta diena, o, diena, o diena

   Em        C
Bet štai rytuose jau nuraudo dangus
  Em        C
Ir nušvietė saulė uolas ir laukus
  Em       F
Tačiau iš dangaus nei anksti, nei vėlai
  F#       H H7 
Negrįžo į žemę margi sakalai

  Em   F    H H7  Em
Negrįžo į žemę margi sakalai
  Em   F    H H7  Em 
Negrįžo į žemę margi sakalai
  D     Em       D   Em 
Broleliai, negrįžo į žemę margi sakalai
  D     Em 
Broleliai negrįžo


P.S. # - smūgis ranka į gitaros korpusą