akordai.org - get guitar chords, learn to play!
Sign In
lt   en

Lopšinė  
Įvairūs

Chords / Tabs

 • Ave. Rating
 • 4 vote(s)
 • Sent By
 • AkordaiBot
 • 2006-09-15 11:15:28
 • Collection
 • Add
From: juste - buliukas(a)centras.lt
To: gerb(a)bamba.lt
WWW.AKORDAI.COM

Lopšinė (Miki, vaikuti brangus)
M.: R.Paul
 
D    A    D   G         D
Miki, vaikuti brangus, sutemos gaubia laukus,
 A         A7 D       D7
Rimsta ėriukai garde, tyla bitelės sode.
 G          D
Mėnuo įkopęs dangun žvelgia pro langą vidun.
 A     D    A  D    A   D
Šviesų sapnelį sapnuok, mik, karalaiti, miegok.
     A D
Miegok, miegok...

Viskas nutilo pily, skęsta ramiam snauduly,
Niekas nevaikšto čionai, nekrebžda pelės seniai.
Tuščia virtuvėj, rūsy, žmonės sumigo visi.
Nieko, brangus, nebijok, mik, karalaiti, miegok.
Miegok, miegok...

Tu visas džiaugsmas namų, gera čia tau ir ramu,
Šitiek žaislų kambary, šitiek saldainių turi.
Niekas tau jų nepalies, miki, valdove pilies,
Šviesų sapnelį sapnuok, mik, karalaiti, miegok.
Miegok, miegok...