akordai.org - get guitar chords, learn to play!
Sign In
lt   en

Aukštai nuuo tų kalnų  
Kūjeliai

Chords / Tabs

  • Ave. Rating
  • 0 vote(s)
  • Sent By
  • Zilvispilvis
  • 2019-07-07 11:02:24
  • Collection
  • Add
Kūjeliai - aukštai nuo tų kalnų

Gitarą derinam į D:

d B G D G D

d|-7-h9-p7-p0-|-5-h7-p5-p0-|-----|d
B|------------|------------|-5/7-|B
G|------------|------------|-----|G
D|------------|------------|-----|D
G|-0----------|-0----------|-5/7-|G
D|------------|------------|-----|D

|---------------|----------------|
|-7-------7-----|-5-------5------|
|---0-------0---|---0-------0----|
|-----0-------0-|-----0-------0--|
|-7-----7-------|-5-----5--------|
|---------------|----------------|

|---------------|
|-7-------7-----|
|---0-------0---|
|-----0-------0-|
|-7-----7-------|
|---------------| posmo pabaigoj x2

Vakarais stogai dangaus mum neužstoja
Ir nebaisu, kai audros mums riaumoja.
Šiandien čia, gyvenam kaip svajojom
Ir kur toliau, už mus nuspręs rytojus.

|---|---|---|---|---|
|-8-|-5-|-0-|-1-|-0-|
|-0-|-0-|-0-|-0-|-0-| Tas pats ritmas, kaip anksčiau.
|-0-|-0-|-0-|-0-|-0-|
|-9-|-5-|-0-|-0-|-0-|
|---|---|---|---|---|

|---------|----------|---|---|
|-0-1-3-5-|-5-3-1-0--|-1-|-0-|
|---------|----------|-0-|-0-|
|---------|----------|-0-|-0-|
|-0-2-4-5-|-5-4-2-0--|-0-|-0-|
|---------|----------|---|---|

|---|---|---|---|---|
|-8-|-5-|-0-|-1-|-0-|
|-0-|-0-|-0-|-0-|-0-|
|-0-|-0-|-0-|-0-|-0-|
|-9-|-5-|-0-|-0-|-0-|
|---|---|---|---|---|

|---------|------------|---|---|---|
|-0-1-3-5-|-s7-7\5-5\0-|-0-|-1-|-0-|
|---------|------------|-0-|-0-|-0-|
|---------|------------|-0-|-2-|-0-|
|-0-2-4-5-|-s7-7\5-5\0-|-0-|-0-|-0-|
|---------|------------|---|---|---|

Ir nors norėtųs amžiams čia pasilikt, 
Bet eikim pirmyn, keliaukim kartu.
Daugiau nebesugržkim šituo keliu,
Dar pamatysim mes šią vietą aukštai nu uotų kalnų.

Ei brolau, skaudas visas atleiskim
Ir tik pirmyn, atgal daugiau nežvelkim.
Šiandien čia, gyvenam kaip svajojom
Ir kur toliau, už mus nuspręs rytojus.

Ir nors norėtųs amžiams čia pasilikt, 
Bet eikim pirmyn, keliaukim kartu.
Daugiau nebesugržkim šituo keliu,
Dar pamatysim mes šią vietą aukštai nu uotų kalnų.

|-0-|-7-|-0-|
|-0-|-7-|-0-|
|-0-|-7-|-0-|
|-0-|-0-|-0-|
|-0-|-0-|-0-|
|-0-|-0-|-0-|

Pasiėmę po draugą rankon 
Ir keliaujam, keliaujam, 
Juk visko mum užtenka, 
Juk visko mum užtenka.

Nors norėtųs amžiams čia pasilikt, 
Bet eikim pirmyn, keliaukim kartu.
Daugiau nebesugržkim šituo keliu,
Dar pamatysim mes šią vietą aukštai nu uotų kalnų.


Guitar Chords Used

 

People Who Play This Song Also Play

Not Found...